İdari Personel

Görevi                    Adı Soyadı            Dahili  Tel.                    E-posta 

Enstitü Sekreteri           Kamil VURMAN                         1844                         kamilvurman@kilis.edu.tr

Memur(Mutemet)          İsmail GELGEÇ                         1845                       ismailgelgec@kilis.edu.tr

                                                                                                       

(Öğrenci İşleri)

Sekreter(Yazı İşleri)      Aysel BAYINDIR                     1840                       ayseluzun@kilis.edu.tr

Memur(Öğrenci İşleri)   Muhammed Ertuğrul ŞİMŞEK   1847                         mertugrul.simsek@kilis.edu.tr

Memur(Öğrenci İşleri)   İsmethan İZ                           1846                         ismethan.iz@kilis.edu.tr

Son Güncelleme: 2024-06-13 09:59:08

                                                Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024