İdari Personel

Görevi                    Adı Soyadı            Dahili  Tel.                    E-posta 

Enstitü Sekreteri           Kamil VURMAN                       1325                         kamilvurman@kilis.edu.tr

Şef(Mutemet)                Cihat KAHRAMAN                   1333                         cihatkahraman@kilis.edu.tr

                                                                                                       

(Öğrenci İşleri)

Sekreter(Yazı İşleri)      Aysel BAYINDIR                     1337                         ayseluzun@kilis.edu.tr

Memur(Öğrenci İşleri)   Muhammed Ertuğrul ŞİMŞEK   1378                         mertugrul.simsek@kilis.edu.tr

Memur(Öğrenci İşleri)   Mustafa YILMAZ                     1334                         mustafa.yilmaz@kilis.edu.tr

Son Güncelleme: 2023-04-25 11:41:52

                                                Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2023