İdari Personel

Görevi                             Adı Soyadı                  Dahili  Tel.               E-posta 

Enstitü Sekreteri V.       Hasibe KOCA KARTAL              1325                         hkartal@kilis.edu.tr

Şef(Mutemet)                Cihat KAHRAMAN                    1333                        cihatkahraman@kilis.edu.tr

Memur(Öğrenci İşleri)   Serkan CAN                           1334                         serkancan@kilis.edu.tr

Sekreter(Yazı İşleri)      Aysel BAYINDIR                     1337                         ayseluzun@kilis.edu.tr

Son Güncelleme: 2020-06-03 15:58:32

                                                Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021