İdari Personel

Görevi                             Adı Soyadı                  Dahili  Tel.               E-posta 

Enstitü Sekreteri V.       Hasibe KOCA KARTAL              1325                         hkartal@kilis.edu.tr

Şef(Mutemet)                Cihat KAHRAMAN                    1333                        cihatkahraman@kilis.edu.tr

Memur(Öğrenci İşleri)   Serkan CAN                           1334                         serkancan@kilis.edu.tr

Sekreter(Yazı İşleri)      Aysel BAYINDIR                     1337                         ayseluzun@kilis.edu.tr

Memur(Öğrenci İşleri)   Muhammed Ertuğrul ŞİMŞEK   1378                        mertugrul.simsek@kilis.edu.tr

Son Güncelleme: 2022-02-18 16:14:34

                                                Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022