Misyon-Vizyon

MİSYON

Nitelikli bilgi ve beceriye sahip araştırmacıların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla bünyesinde bulundurduğu programların eğitim kalitesini artırmak, kurum içi ve kurumlar arası ortak araştırma ve proje kültürünü yaygınlaştırmak ve desteklemek, dünyadaki gelişmeleri takip ederek yenilikçi programlar kazandırmak ve öğrenci başarısını artırmaktır.  

VİZYON

Üstün nitelikli ve aldığı eğitimin mesleğini ve yaşam kalitesini geliştireceğine inanan öğrenciler tarafından tercih edilen, mezunlarının aldıkları eğitimle alanlarında seçkin bir yere sahip olmasını sağlayan, yürüttüğü eğitim programlarıyla nitelikli bilim insanı yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırmalarını artırarak sürdüren saygın bir kurum olmaktır.

Son Güncelleme: 2021-11-24 10:32:29

                                                Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024