LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ DİPLOMALAR HAKKINDA

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden 05.04.2022 tarihinden önce  mezun olmuş ögrencilerimizin diplomaları hazırlanmıştır. Enstitümüze şahsen veya noter onaylı vekalet ile başvurarak diplomlarını teslim alabilirler. (Ortak bölümlerden mezun olmuş ögrencilerimiz haricinde)

                                                Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2023