YABANCI DİL SINAVI

 ENSTİTÜMÜZDE KAYITLI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesinde Lisansüstü eğitimde Başvuruda İstenen Belgeler ile ilgili olarak;

MADDE 6 – (5) Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara başvuran adayların Türkçe bilgi düzeylerini gösterir belge istenir. Ancak bu belgeyi sunamayan adayların Türkçe yeterlilik düzeyleri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi-TÖMER ya da Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nce tanınan bir TÖMER tarafından yapılacak Türkçe Sınavı sonucuna göre belirlenir. Bu sınavda başarılı olamayanlar, dilini geliştirmek üzere bir yıl süre ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi-TÖMER’de Türkçe eğitim alır. Başarılı olanlar öğrenime başlayabilirler. (Lisans öğrenimi Türkiye’de görmüş olanlardan Türkçe yeterlilik belgesi istenmez.) maddesi yer almaktadır.

Yönergenin ilgili maddesi gereği, enstitümüz lisansüstü programlarına kayıtlı ve aşağıda verilen listede ismi geçen yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıt yaptırıp öğrencilik hakkı kazanabilmeleri için Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 1 (bir) yıla kadar Türkçe dil eğitimi almaları ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi – TÖMER tarafından yapılacak olan sınavlardan başarılı olduklarını gösterir resmî belgeyi enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Öğrenci No

Soyadı

Adı

Bölüm

Kayıt Tarihi

Belgelendirme için Son Tarih

2010011010

SH***

MO*****

FİZİK

08.02.2021

14.01.2022

2010251010

DA****

DO***

İŞLETME

02.02.2021

14.01.2022

2110031002

KA*** SA*****

SA******FL****

KİMYA

23.08.2021

01.09.2022

2110091007

AL******

AL******

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

09.09.2021

01.09.2022

2110091008

JA*****

AB*********

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

06.09.2021

01.09.2022

21101041022

EM******

IM******** AK****

SAĞLIK YÖNETİMİ

13.09.2021

01.09.2022

2110291018

TA***

VA***

ORTA DOĞU VE GOÇ

08.09.2021

01.09.2022

             

 

                                                Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021