Enstitüye tez teslim edecek öğrencilerimizin dikkatine

Enstitüye tez teslimi yapacak öğrenciler (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği tezlerden İmza ve kişisel verilerin kaldırılması YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarihli toplantısında, kişisel verilerin korunması açısından Ulusal Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemine enstitüler tarafından lisansüstü tezler yüklenirken, tez jürisinin kişisel bilgileri ile imzalarının bulunduğu "Tez Onay Sayfası" olmaksızın yüklenmesinin uygun olduğuna karar vermiştir. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 24/09/2020 tarihli ve 2020/722 sayılı toplantısında alınan Karar üzerine tezlerde kişisel verilerin olmadan yüklenmesi uygulamasına başlanmıştır. Yukarıdaki kararlar gereğince "Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge " de değişiklik yapılarak "6689 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre kişisel veriler ve ıslak imzalar maskelenmeli veya çıkarılmalıdır." hükmü eklenmiş ve 19.01.2021 tarihli ve E-36054236-806.01.03-4130 sayılı yazıyla tüm üniversitelere duyurulmuştur. Bu tarihten itibaren YÖK Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanına yüklenen tezlerde kişisel veriler (İmza, Fotoğraf, Kimlik numarası, E-mail adresi, Telefon, Doğum yeri, Doğum Tarihi, İş ve Ev adresi vb.) bulunmamalıdır. )

CD hazırlarken tezin içinde bulunan özgeçmiş kısmındaki (doğum tarihi, doğum yeri, e-mail, telefon numarası, iş ve ev adresi) bilgilerin boş bırakılması gerekmektedir.

Not:

Ulusal Tez Merkezine bu bilgiler girilmesi halinde Ulusal Tez Merkezi tezi tekrar iade etmektedir.

                                                Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2023