YÜKSEK LİSANS DİPLOMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

01.01.2016-31.12.2019 tarihleri arasında Ortak Bölümler Haricinde  mezun  olan öğrencilerimizin diplomaları basılmış olup diplomalarını Şahsen veya Noter Onaylı Vekalet ile  enstitümüzden teslim alabilirler. 

Not: Diplomayı alırken daha öncesinde Geçici mezuniyet belgesi ve Öğrenci kimliği aldıysanız bunları Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir .

                                                Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020