2022-2023 EĞİTİM ÖGRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ YEDEKTEN DİLEKÇE VERMEYE HAK KAZANANLARIN İLANI

 

Not 1- Bu ilan metninde yer almayan hususlarda Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri esas alınacaktır.

Not: 2-Yedekten başvuru yapma  hakkı kazananlar, başvuru dilekçelerini şahsen veya noter tasdikli vekili aracılığıyla yapacaklardır. (E-mail kabul edilmemektedir.)

 

24 Ağustos 2023         -  Boş kontenjanların ve yedek listelerin ilanı

25-29 Ağustos 2023   - Boş kontenjanlara yedek listeden müracaatların (dilekçelerin) alınması

31 Ağustos  2023        - Yedek listeden kesin kayıt hakkı kazananların ilanı

01-04 Eylül  2023       - Yedek listeden kesin kayıt kayıt hakkı kazanan adayların kayıt tarihleri

 

Yedekten Asıla Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız...

 

Doktora Programları Başvuru Sonuçları 

 

 • Temel İslam Bilimleri Yedekten Dilekçe Verebileceklerin Listesi için Tıklayınız…

 

Tezli Yüksek Lisans Programları Başvuru Sonuçları 

 • Felsefe ve Din Bilimleri Yedekten Dilekçe Verebileceklerin Listesi için Tıklayınız…
 • Sınıf Eğitimi Programı Yedekten Dilekçe Verebileceklerin Listesi için Tıklayınız…
 • Temel İslam Bilimleri Yedekten Dilekçe Verebileceklerin Listesi için Tıklayınız…
 • Türk Dili ve Edebiyatı Yedekten Dilekçe Verebileceklerin Listesi için Tıklayınız… 

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları Başvuru Sonuçları 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yedekten Dilekçe Verebileceklerin Listesi için Tıklayınız
 • Türkçe Eğitimi Yedekten Dilekçe Verebileceklerin Listesi için Tıklayınız

 

 

Yabancı Uyruklu   

 • Arap Dili ve Edebiyatı Yedekten Dilekçe Verebileceklerin Listesi için Tıklayınız…
 • Elektrik‐Elektronik Mühendisliği Yedekten Dilekçe Verebileceklerin Listesi için Tıklayınız…
 • Felsefe Yedekten Dilekçe Verebileceklerin Listesi için Tıklayınız…
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Yedekten Dilekçe Verebileceklerin Listesi için Tıklayınız…

                                                Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024