2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ YEDEK LİSTEDEN KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İLANI

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ YEDEK LİSTEDEN KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İLANI

 

Not 1- Bu ilan metninde yer almayan hususlarda Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri esas alınacaktır.

Not 2- Kesin kayıtta mezuniyet belgesi yok ise Diploma ve Transktript belgelerinin aslı ile fotokopisinin getirilmesi zorunludur.

Not: 3- Belirtilen tarihlerde dilekçeyle müracaat eden YEDEK listedeki adaylar, YEDEK sıralamasına göre, ilan edilen boş kontenjan sayısı kadar kayıt hakkı kazanacaklardır. 

Not: 4-Kayıt hakkı kazananlar, kesin kayıtlarını şahsen veya noter tasdikli vekili aracılığıyla yapacaklardır.

 

1 Şubat 2023         - Yedek listeden kesin kayıt hakkı kazananların ilanı

2-3 Şubat 2023      - Yedek listeden kesin kayıt kayıt hakkı kazanan adayların kayıt tarihleri

6-8 Şubat 2023      - Ders kayıtlarının yapılması

13 Şubat 2023       -  Derslerin başlaması

 

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler için Tıklayınız...

Kesin Kayıt Formu

Açık Rıza Beyan Formu 

 

Tezli Yüksek Lisans Programları

Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için Tıklayınız...

Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için Tıklayınız...

İktisat Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için Tıklayınız...

İşletme Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için Tıklayınız...

Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için Tıklayınız...

Tarih Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için Tıklayınız...


Tezsiz Yüksek Lisans Programları 

İşletme Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı  için  Tıklayınız...

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı  için  Tıklayınız...

                                                Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2023