2022-2023 EĞİTİM ÖGRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ YEDEKTEN DİLEKÇE VERMEYE HAK KAZANANLARIN İLANI

Not 1- Bu ilan metninde yer almayan hususlarda Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri esas alınacaktır.

Not: 2-Yedekten başvuru yapma  hakkı kazananlar, başvuru dilekçelerini şahsen veya noter tasdikli vekili aracılığıyla yapacaklardır.

 

27 Ocak 2023       -  Boş kontenjanların ve yedek listelerin ilanı

30-31 Ocak 2023  - Boş kontenjanlara yedek listeden müracaatların (dilekçelerin) alınması

1 Şubat 2023         - Yedek listeden kesin kayıt hakkı kazananların ilanı

2-3 Şubat 2023      - Yedek listeden kesin kayıt kayıt hakkı kazanan adayların kayıt tarihleri

 

Yedekten Asıla Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız...

 

Tezli Yüksek Lisans  Programları


Elektrik‐Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yedekten Dilekçe Verebileceklerin Listesi için Tıklayınız...

Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Yedekten Dilekçe Verebileceklerin Listesi için Tıklayınız...

İktisat Ana Bilim Dalı Yedekten Dilekçe Verebileceklerin Listesi için Tıklayınız...

İşletme Ana Bilim Dalı Yedekten Dilekçe Verebileceklerin Listesi için Tıklayınız...

Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Yedekten Dilekçe Verebileceklerin Listesi için Tıklayınız...

Tarih Ana Bilim Dalı Yedekten Dilekçe Verebileceklerin Listesi için Tıklayınız...

Tezsiz Yüksek Lisans Programları (İkinci Öğretim) Başvuru Sonuçları 

Eğitim Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yedekten Dilekçe Verebileceklerin Listesi için Tıklayınız...

İşletme Ana Bilim Dalı Yedekten Dilekçe Verebileceklerin Listesi için Tıklayınız...

 

Yabancı Uyruklu

Elektrik‐Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yedekten Dilekçe Verebileceklerin Listesi için Tıklayınız...

                                                Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2023