Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR Hocamız Göç ve Aile başlığı adı altında konferans gerçekleştirdi.

GÖÇ VE AİLE

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, öğrencilerine dönük tertiplediği konferanslardan ikincisi gerçekleştirildi. Davetli konuşmacı olan üniversitemiz rektör yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR Hocamız Göç ve Aile başlığı adı altında  konferans gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Yaşar, konuşmasında Suriye’de yaşanan iç savaş neticesinde ülkesinden sürülen Suriyeli göçmenlerin ülkemizdeki aile yapılarında yaşanan dönüşümü istatistikler ve daha önce yapmış olduğu çalışmalar neticesinde dinleyicilere aktardı. Kendi ülkelerinde savaş öncesinde daha kapalı, sosyal olarak akrabalık bağlarının güçlü olduğu bir toplumda yaşayan Suriyelilerin ülkemize göç ettikten sonra nispeten daha bireyselleşmiş bir toplumda yaşamaya başladıkları bu bağlamda evlilik, cinsellik, aile içindeki roller, yakın akrabalarla olan ilişkilerde ciddi bir dönüşümden geçtiklerini ifade etti. Suriyeli ailelerin büyük bir kısmının parçalı bir aile olarak yaşadıklarını, bazılarının da küçük mekanlarda çok sayıda aileler ile birlikte yaşadıklarını aktararak hem mahremiyet ilişkilerinde hem de aileyi oluşturan üyelerin dağılması bağlamında çözüldüğünü ifade etti. Bunun yanı sıra Suriyeli ailelerin evlilik süreçlerinin burada hem maddi sebeplerle hem de sosyal ve kültürel olarak uyumlu eşleri bulmanın zorluğu nedeniyle uzadığını belirten Yaşar Suriyeli göçmen ailesinin doğurganlıklarının da kendi ülkelerine göre düşmeye başladığını ve bu düşüşün kadın ve erkek rollerinde dönüşüme yol açtığını dile getirdi. Ek olarak Prof. Dr. Yaşar, geniş aile üyelerinin özellikle de babanın ailenin diğer üyeleri üzerindeki bağlayıcı rolünde de Suriye’deki yaşamları ile kıyaslandığında ciddi çözülmelerin olduğunu dile getirirken Göç eden bireylerin Türkiye’de kalıcı olma eğiliminde olduklarını ve onların aile örgütlenmelerine dönük araştırmaların arttırılması gerekliliğini dile getirerek konuşmasını sonlandırdı.

Düzenlenen program Enstitü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ’nün Prof. Dr. Yaşar’a teşekkür mahiyetinde bir çiçek sunması ile sona erdi.

 

 

                                                Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024