I. Ulusal Çeviribilim Öğrenci Çalıştayı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Çeviribilim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 04-05 Mayıs 2023 tarihleri arasında ana teması "Çeviri ve Yazın" olarak belirlenen "I. Ulusal Çeviribilim Öğrenci Çalıştayı" düzenlenecektir. Çalıştay ile ilgili bilgiler https://hacibayram.edu.tr/ceviribilim/ceviri-calistayi adresinde yer almaktadır. 

                                                Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2023